Tư vấn

Cách phân biệt nước khoáng, nước suối và nước tinh khiết

Khi sản xuất thì nhà sản xuất có đề rõ ràng nước suối hay nước tinh khiết, nước khoáng thì vẫn có sự “đánh lận”. Nhiều người tiêu dùng không biết phân biệt cách nào.

Chi tiết...